Vellen van bomen

 

Het vellen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

  1. De boom een gevaar vormt.
  2. De boom zon en zicht wegneemt.
  3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt.
        (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).
  4. De boom ziek is.
     

     "Een boom vellen vergt veel precisie en een goede voorbereiding"

Wanneer u ervan overtuigd bent dat de boom in uw tuin weg moet, kunt u het beste eerst een belletje doen naar de gemeente, met de vraag of u daar een vergunning voor nodig hebt. Bij dikkere exemplaren wil de gemeente weten waarom u de boom weg wilt hebben. Bij mooie en monumentale bomen geeft de gemeente geen toestemming. Als u toestemming van de gemeente krijgt, hebben de buren eerst nog zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen, hier moet u terdege rekening mee houden. In iedere gemeente zijn de regels weer anders, dus neem altijd eerst even contact op met de gemeente.